Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid

Laatst bijgewerkt op: 1 januari 2022

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze website beschikbaar is. Websites hebben echter soms te maken met downtime door de server en andere technische problemen. Daarom is het niet onze verantwoordelijkheid om deze site op elk moment te bezoeken.

De informatie op https://rijbewijs-online.online/ (de “Service”) is zo nauwkeurig mogelijk; wij streven ernaar om alle informatie te wijzigen zodra er een wijziging in de wetgeving optreedt.

rijbewijs-online.online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de service.

rijbewijs-online.online kan niet aansprakelijk worden gesteld als u een examen mist of iets anders

rijbewijs-online.online verbindt zich ertoe alle informatie op de site up-to-date te houden

rijbewijs-online.online kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolgschade of toevallige schade, of enige schade, in enige rechtsvordering, nalatigheid of enig ander misdrijf voortvloeiend uit of in verband met de Dienst of de inhoud van de Dienst. Permisonline.online behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de service.

[]
error: Alerte: Contenu protégé !!